26.157

Verandering in de Grondwet inzake de Nationale OmbudsmanDit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet inzake de Nationale Ombudsman. Het overwegingsvoorstel 25.313 is in 1998 aangenomen.

Dit wetsvoorstel heeft ten doel bepalingen in de Grondwet op te nemen over de taken en bevoegdheden van de Nationale Ombudsman.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 januari 1999 zonder stemming en zonder beraadslaging door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 februari 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 133 van 25 maart 1999.


Kerngegevens

ingediend

14 september 1998

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Niet van toepassing


Documenten