26.161

Retributies milieugevaarlijke stoffenDit wetsvoorstel is een uitbreiding van de Wet milieubeheer waarin een grondslag wordt gelegd voor het invoeren van een retributieplicht voor de beoordeling en administratieve afhandeling van kennisgevingen, meldingen, nadere-gegevensverstrekking, vergunning- en ontheffingsaanvragen en bepaalde verzoeken op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

De overheid dient in deze gevallen bepaalde taken uit te voeren, waaraan kosten zijn verbonden. Dit voorstel geeft de overheid de mogelijkheid om de kosten ten laste van het bedrijfsleven te laten komen.

Dit is in de lijn van het beleid van de regering, gericht op verder gaande kostendekkendheid van door de overheid geleverde diensten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 maart 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 6 februari 2001. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 februari 2001 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. Tegen stemden CDA, VVD en D66.


Kerngegevens

ingediend

14 september 1998

titel

Uitbreiding van de Wet milieubeheer (retributies milieugevaarlijke stoffen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

9