26.200 XI

Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1999Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1999 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 november 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

15 september 1998

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 januari 1999 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999


Documenten

Filter op:
       
Filter op: