26.278

Verandering subsidiëring politieke partijen met een gezamenlijke lijstDit wetsvoorstel bevat een aanpassing van het wetsvoorstel tot subsidiëring van politieke partijen (25.704). De aanpassing heeft betrekking op de wijze van verdeling van de subsidie aan politieke partijen die met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de verkiezingen hebben deelgenomen.

Ongedaan wordt gemaakt dat die partijen, voor wat de subsidie betreft, in aanmerking komen voor afzonderlijke en volledige bedragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 7 september 1999 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 475 van 18 november 1999.


Kerngegevens

ingediend

4 november 1998

titel

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen die met een gezamenlijke kandidatenlijst aan verkiezingen deelnemen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Wanneer de Wet subsidiëring politieke partijen in werking treedt of, indien die wet reeds in werking is getreden, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via