26.367

Vervanging hoofdstuk IV Wet verontreiniging oppervlaktewaterenDit voorstel vervangt hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO). Dit hoofdstuk bevat de regelgeving voor de verontreinigingsheffing.

Het voorstel brengt de regelgeving met betrekking tot de verontreinigingsheffing op wetsniveau. Ook schaft het de leges ingevolge de WVO af en wordt het tarief van de verontreinigingsheffing rijkswateren tot fl. 70,- per vervuilingseenheid verhoogd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2000 met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 135 van 16 maart 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 264 van 21 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

31 december 1998

titel

Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2000, met uitzondering van artikel III, dat op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt en dat vervalt met ingang van 1 januari 2000


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via