26.437

Wijziging van de HuursubsidiewetDit voorstel wijzigt de Huursubsidiewet.

De wijzigingen maken een jaarlijkse stijging van de maximale huurgrens mogelijk en wijzigen enkele punten inzake de indieningstermijnen van de aanvraag van huursubsidie.

Reden tot wijziging zijn enkele praktijkproblemen bij de uitvoering van de Huursubsidiewet en een meer klantgerichte en efficiënte organisatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 april 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 april 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 215 van 29 april 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 265 van 19 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 1999

titel

Wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Artikel I en II op 1 juli 1999 of met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en Artikel III en IV met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: