26.548

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1999 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel bevat de wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1999 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 1999 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 september 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 413 van 5 oktober 1999.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 1999

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (XI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 juni 1999 of met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 1999


Documenten

Filter op:
       
Filter op: