26.583

Implementatie EG-richtlijn nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigenDit voorstel wijzigt de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 (PbEG L 235).

De richtlijn harmoniseert de voorwaarden voor afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen die bij het goederen- en personenvervoer gebruikt worden, en is in principe van toepassing op alle binnenwateren van de Europese Unie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 februari 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 142 van 16 maart 2000.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 1999

titel

Wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden (PbEG L 235)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel I, onderdeel K, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst,


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via