26.613

Wijziging begroting VROM 1998 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1998 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 4 november 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 536 van 21 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 1999

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1998 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 31 december 1998


Documenten

Filter op:
       
Filter op: