26.674

Wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (medezeggenschap gepensioneerden)Dit voorstel verbetert de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen. Tevens bevat het wijzigingen om geregistreerde partners en gehuwden ook op het gebied van aanvullende pensioenen volledig gelijk te stellen.

Het voorstel bevat geen dwingende maatregelen maar laat de betrokken partijen de medezeggenschap realiseren door middel van een convenant.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 februari 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 256 van 25 mei 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 257 van 9 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 1999

titel

Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen, onderdelen van artikelen of leden van artikelen verschillend kan luiden


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via