26.727

Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)Dit voorstel (Wet Inkomstenbelasting 2001) verbreedt en versterkt de grondslag van de belasting op inkomen. De nadruk ligt op de loon- en inkomstenbelasting en de premieheffing volksverzekeringen.

Het doel is een meer rechtvaardige heffing. Het wetsvoorstel maakt deel uit van de meeromvattende belastingherziening 2001 die is opgenomen in het regeerakkoord.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 februari 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. Groenlinks, SP en SGP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 mei 2000 zonder stemming aangenomen. GroenLinks, SP en SGP is daarbij aantekening verleend. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is de motie Rensema c.s. ingediend en aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 215 van 30 mei 2000.


Kerngegevens

ingediend

14 september 1999

titel

Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij wet te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • invoering van een boxenstelsel
  • invoering van vermogensrendementsheffing
  • verlaging van de tarieven van de belastingschijven
  • verandering van een aantal aftrekposten
  • vervanging van de belastingvrije sommen door de invoering van de heffingskorting
  • meer individuele belastingheffing

Dit voorstel wordt tegelijk aangeboden met de Invoeringswet Wet IB 2001 (26.728).


Documenten