26.830

Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1999 (bevoorschotting arbeidsvoorziening)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1999 van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen houden verband met de voorfinanciering van ESF-subsidies voor de Arbeidsvoorziening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 februari 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 148 van 16 maart 2000.


Kerngegevens

ingediend

29 september 1999

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 december 1999 of met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 1 december 1999


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via