26.831

Indexering uitkeringen voor gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid en onderwijs in eigen taal en cultuurDit voorstel wijzigt een aantal onderwijswetten op het terrein van onderwijsachterstandbeleid en onderwijs in eigen taal en cultuur.

Het voorstel strekt tot jaarlijkse indexering van de specifieke uitkering aan gemeenten ter tegemoetkoming in de kosten die gemeenten op het bovengenoemd terrein maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 februari 2000 zonder stemming en beraadslaging aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 140 van 16 maart 2000.


Kerngegevens

ingediend

30 september 1999

titel

Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid (Stb. 237) en de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via