26.902

Vervoer van gevaarlijke stoffen en van dierenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet luchtvaart en geeft invulling aan titel 6.5 en 6.6 van hoofdstuk 6 van de nieuwe wet. In dit hoofdstuk zullen alle bepalingen met betrekking tot het vervoer en de vervoerde personen en goederen bijeen worden gebracht.

Het gaat daarbij om de diverse vormen van vervoer, de daarbijbehorende vergunning of toestemming en de door de luchtvaartmaatschappij te berekenen tarieven.

Dit in het kader van verbetering van de inzichtelijkheid van de regelgeving betreffende luchtvervoer van gevaarlijke stoffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 14 september 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 november 1999

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart (vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten