26.968

Samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en BornDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Sittard, Geleen en Born samen tot de nieuwe gemeente Sittard-Geleen. Ook wordt een deel van de gemeente Susteren door een grenscorrectie aan de nieuwe gemeente Sittard-Geleen toegevoegd.

Door dit voorstel wordt enerzijds recht gedaan aan een gegroeide situatie waarin de gemeenten Sittard en Geleen in feite één stedelijk gebied zijn gaan vormen. Tegelijkertijd wordt de nieuw te vormen gemeente zodanig toegerust dat zij de knelpunten, opgaven en ambities met het oog op de toekomst aankan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 juni 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, RPF en GPV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 na hoofdelijke stemming met 41 stemmen voor (PvdA, D66, VVD en de leden De Wolff, Zwerver, De Boer, Van der Lans, Platvoet, Van Schijndel van de fractie van GroenLinks) en 28 stemmen tegen (CDA, RPF/GPV, SGP, SP, OSF en de leden Pitstra en Schoondergang-Horikx van de fractie van GroenLinks) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

6 januari 2000

titel

Samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via