26.970

Samenvoeging van de gemeenten Venlo, Tegelen en BelfeldDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld samen tot de nieuwe gemeente Venlo. Ook wordt een deel van de gemeenten Arcen en Velden, Maasbree en Grubbenvorst door een grenscorrectie aan de nieuwe gemeente Venlo toegevoegd.

Door dit voorstel wordt enerzijds recht gedaan aan een gegroeide situatie waarin de gemeenten Venlo en Tegelen in feite één stedelijk gebied zijn gaan vormen. Tegelijkertijd wordt de nieuw te vormen gemeente zodanig toegerust dat zij de knelpunten, opgaven en ambities met het oog op de toekomst aankan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 juni 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor (PvdA, D66 en VVD) en 34 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

6 januari 2000

titel

Samenvoeging van de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via