27.019

Intrekking Radio-Omroep-Zender-Wet 1935Dit wetsvoorstel trekt de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 (ROZ-wet) in.

In verband met de liberalisering van de telecommunicatie en de omroep wordt de deelname van de Staat en van de publieke omroepen in de N.V. Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij (NOZEMA) beëindigd. De NOZEMA wordt omgevormd tot een gewone naamloze vennootschap, zoals bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 oktober 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. SP en CDA stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 491 van 23 november 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 570 van 9 november 2004.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2000

titel

Intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via