27.026

Bewijslast seksediscriminatieHet wetsvoorstel wijzigt de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen ter versterking van de positie van de werknemer in een juridische procedure bij seksediscriminatie op de werkplek.

Het wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn (97/80/EG; Pb EG L14) die regelt dat de bewijslast in gevallen van seksediscriminatie verschuift van de werknemer naar de werkgever.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 oktober 2000 aangenomen door de de Tweede Kamer. De fractie van de SGP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 635 van 28 december 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 636 van 28 december 2000.


Kerngegevens

ingediend

24 februari 2000

titel

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via