27.096

Gemeentelijke herindeling in een deel van TwenteDit wetsvoorstel is, met uitzondering van het onderdeel Twentestad, identiek aan het ingetrokken wetsvoorstel tot Gemeentelijke herindeling van Twente (26.353).

Met dit voorstel worden de volgende gemeenten opgeheven: Denekamp, Ootmarsum en Weerselo; Ambt Delden, Stad Delden, Diepenheim, Goor en Markelo; Holten en Rijssen; Den Ham en Vriezenveen. Hiervoor in de plaats komen Denekamp, Hof van Twente, Rijssen en Vriezenveen.

Wetsvoorstel 26.353 stuitte met name wat betreft het gedeelte Twentestad op bezwaren in de Eerste Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, GPV en RPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor (PvdA, D66 en VVD) en 34 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF) aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 349 van 14 september 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 350 van 14 september 2000.


Kerngegevens

ingediend

8 mei 2000

titel

Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

10