27.142

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1999 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1999 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2000 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 392 van 5 oktober 2000.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2000

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot en met 31 december 1999


Documenten

Filter op:
       
Filter op: