27.161

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2000 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel bevat de wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 393 van 5 oktober 2000.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2000

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (XI) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

1 juni 2000 of met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2000


Documenten

Filter op:
       
Filter op: