27.162

Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2000 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van Buitenlandse Zaken. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 448 van 26 oktober 2000.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2000

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

1 juni 2000 of met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2000


Documenten