27.185

Vervallen bijzondere verjaringstermijn gelijkloonvorderingDit voorstel wijzigt de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen met als doel de wetgeving in overeenstemming te brengen met het Europese recht.

De verjaringstermijn van twee jaar voor een vorderingsrecht tot betaling van loon wordt geschrapt uit de wet. Voortaan geldt een termijn van 5 jaren zoals dat ook al in andere Nederlandse wetgeving en in Europeesrechtelijke en nationale jurisprudentie is vastgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 391 van 3 oktober 2000.


Kerngegevens

ingediend

9 juni 2000

titel

Wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via