Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.248

Wet beslistermijnen sociale verzekeringenDit wetsvoorstel wijzigt enige socialeverzekeringswetten ter verkorting van de termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan een beschikking op aanvraag op grond van de socialeverzekeringswetten moet geven.

Hiermee worden de meeste termijnen van dertien weken waar mogelijk verkort tot een redelijke termijn, van maximaal acht weken, zoals geregeld in de Algemene Wet bestuursrecht (Awb). In individuele gevallen kan de termijn verlengd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 november 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 627 van 28 december 2000.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 september 2001 de procedure met betrekking tot de notitie inzake schadevergoedingsmogelijkheden bij overschrijding van beslistermijnen op grond van socialeverzekeringswetten (27.248 EK nr. 123e) besproken.


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2000

titel

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikking op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van 1 januari 2001


Hoofdlijnen

  • het Besluit Belistermijnen Sociale Verzekeringen (BBSV) waarin de beslistermijnen tijdelijk zijn vastgelegd komt op 1 januari 2001 te vervallen,
  • de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal voor

    1 januari 2003 een verslag aan de Staten-Generaal zenden

    over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de

    praktijk.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via