27.400 XI

Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2001Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2001 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 7 november 2000 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 maart 2001 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2000

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2001

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

Filter op:
       
Filter op: