27.589

Samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en KesterenDit wetsvoorstel regelt de samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren tot de nieuwe gemeente Kesteren. De nieuwe gemeente zal, met uitzondering van het gebied Medel dat van Echteld naar Tiel overgaat, het hele gebied van de samen te voegen gemeenten beslaan.

Hiermee wordt de postitie van de gemeente Kesteren ten opzichte van de door herindeling gevormde buurgemeenten Buren (25.656) en Elst en Bemmel (26.903) versterkt. De vorming van de gemeente Kesteren heeft een groot draagvlak en vormt het sluitstuk van de bestuurlijke herindeling in de Betuwe.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 juni 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SGP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2001 zonder stemming aangenomen. De wet is opgenomen in Staatsblad 373 van 21 augustus 2001.


Kerngegevens

ingediend

20 januari 2001

titel

Samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via