27.598

Gemeentelijke herindeling Den Haag en omgevingDit wetsvoorstel regelt de gemeentelijke herindeling in de regio Den Haag. Enkele gemeenten staan grondgebied af ten gunste van de gemeente Den Haag. Verder worden de gemeenten Nootdorp en Pijnacker samengevoegd tot de gemeente Pijnacker-Nootdorp en worden de gemeenten Leidschendam en Voorburg samengevoegd tot de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Hiermee wordt op korte termijn de meest urgente ruimtenood van de gemeente Den Haag opgelost. Verder wordt de positie van Den Haag als regeringszetel en vestigingsplaats van (inter)nationale instellingen verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 mei 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66 en VVD stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2001 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, ChristenUnie, SGP, SP, OSF en de leden mw. Schoondergang-Horikx, Platvoet, Van Schijndel en Pormes (allen GroenLinks) stemden tegen. Tijdens de behandeling op 10 juli 2001 is de motie-Pastoor c.s. ingediend (27.598, nr. 289d). Deze is later die dag weer ingetrokken.

De wet is opgenomen in Staatsblad 349 van 24 juli 2001.


Kerngegevens

ingediend

29 januari 2001

titel

Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

 • de gemeentelijke herindeling in de regio Den Haag staat al vijftien jaar ter discussie. Verschillende oplossingen zijn de laatste jaren de revue gepasseerd, met name de stadsprovincie heeft lange tijd de voorkeur gehad. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer met de aanvaarding van de motie-Remkes c.s.PDF-document de keuze voor gemeentelijke herindeling gemaakt;
 • de Minister van BZK presenteerde op 27 april 2000 een herindelingsplan, waarop alle betrokken gemeentebesturen en meer dan 36.000 burgers en andere betrokkenen reageerden;
 • die reacties hebben ertoe geleid dat het wetsvoorstel op drie onderdelen afwijkt van het herindelingsplan:
  • geen Wateringse locaties toevoegen aan Den Haag,
  • aanpassen van de corridor waardoor de bebouwing van de woonwijk Voorburg-West bij de gemeente Voorburg blijft,
  • beperktere omvang van het aan Den Haag toe te voegen grondgebied tussen de Vliet en Leidschenveen en Ypenburg;
 • de volgende locaties worden toegevoegd aan de gemeente Den Haag:
  • de bouwlocaties Leidschenveen/Forepark en Ypenburg, uitgezonderd de deellocatie De Venen,
  • de Vlietzone, begrensd door de Vliet, de A4, de Zeeheldenwijk (Leidschendam) en het bedrijventerrein Hoornwijck (Rijswijk);
 • de fusie van de gemeenten Pijnacker en Nootdorp en de gemeenten Leidschendam en Voorburg is een direct gevolg van de wens van de gemeentebesturen zelf.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via