27.599

Toetsing gekwalificeerde deelneming in effectenbeurzenDit wetsvoorstel voegt het instrument "verklaring van geen bezwaar" (vvgb) voor toetsing van gekwalificeerde deelneming in effectenbeurzen toe aan de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (23.874). Hierdoor is een vvgb nodig voor het houden, verwerven of vergroten van gekwalificeerde deelnemingen en het uitoefenen van zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelnememing.

Hiermee wordt voorkomen dat een financieel niet-betrouwbare aandeelhouder het vertrouwen in de effectenbeurs en de ordelijke handel en prijsvorming aantast en een effectenbeurs in belangenconflict komt met een aandeelhouder die ook een aangesloten of genoteerde onderneming is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 februari 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 maart 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 285 van 28 juni 2001.


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2001

titel

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met de toetsing van gekwalificeerde deelnemingen in effectenbeurzen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten