27.639

Omvorming bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaanDit voorstel wijzigt de Mededingingswet waardoor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de status krijgt van zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De NMa, die toezicht houdt op de uitvoering van de Mededingingswet, functioneert goed en oefent in feite al onafhankelijk mededingingstoezicht uit. Met dit voorstel wordt deze situatie geformaliseerd.

De minister van Economische Zaken blijft verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid in het algemeen, maar verliest de bevoegdheid aanwijzingen te geven met betrekking tot beslissingen in individuele gevallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 februari 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer is op 10 september 2002 op verzoek van de Minister van Economische Zaken aangehouden. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 maart 2001

titel

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten