27.643

Wijziging artikel 10a Welzijnswet 1994Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een verplichting voor gemeenten die een speciale uitkering ontvangen op basis van artikel 10a van de Welzijnswet 1994 tot het verschaffen van inzicht in het beleid met betrekking tot maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

Deze informatie is nodig ten behoeve van de uitoefening van de landelijke functie van het Rijk. Verder wordt voorzien in de bevoegdheid bij ministeriële regeling nadere regels te stellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 september 2001 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2001 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 maart 2001

titel

Wijziging van artikel 10a van de Welzijnswet 1994

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op: