27.661

Uitvoering richtlijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijdDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 1999/70/EG van 28 juni 1999 betreffende de door het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), de Unie van Industrie- en Werkgeversfederaties der Europese Gemeenschap (UNICE) en het Europees Centrum voor gemeenschapsbedrijven (CEEP) gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. (PbEG 1999, L 175/43)PDF-document.

Dit voorstel verbetert de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tijd door het waarborgen van de toepassing van het non-discriminatiebeginsel. Verder wordt een kader vastgesteld om misbruik als gevolg van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 november 2002 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 560 van 21 november 2002.


Kerngegevens

ingediend

30 maart 2001

titel

Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via