27.824

Aanpassing wetgeving aan herziening procesrecht burgerlijke zakenDit voorstel past bestaande wetgeving aan als gevolg van het wetsvoorstel Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (26.855) dat ertoe strekt het burgerlijk procesrecht te verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2001 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de voorstellen 27.181, 27.182, 26.855 en 27.878.

De wet is opgenomen in Staatsblad 581 van 18 december 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 621 van 20 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2001

titel

Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten