Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.874

Wijziging van de OpiumwetDit wetsvoorstel wijzigt de Opiumwet. Het beoogt het verlofstelsel te moderniseren.

Het verlofstelsel wordt vervangen door een ontheffingenstelsel. Voor de weigeringsgronden wordt aansluiting gezocht bij het wetsvoorstel Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Tevens worden regels gegeven voor de teelt van hennep voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 juli 2001

titel

Wijziging van de Opiumwet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • Het voorstel geeft duidelijke omschrijvingen van de gronden waarop de ontheffing verleend, danwel afgewezen kan worden
  • In verband met verificatie van de integriteit van de aanvrager en het verkrijgen van een solide basis voor het afwijzen van aanvragen door criminelen of hun organisaties wordt aansluiting gezocht bij het wetsvoorstel Bibob (26.883)
  • Het geven van regels voor de teelt van hennep voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden (onder meer 'medicinale hennep' en bevoegdheden van een nationaal bureau voor hennepteelt)
  • Aanpassing van de procedures voor de wijziging van de lijsten van hard drugs en soft drugs (respectievelijk lijst I en II van de bijlage)

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via