28.012

Samenvoeging van de gemeenten Echt en SusterenDit wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren tot de nieuwe gemeente Echt-Susteren beoogt een krachtige landelijke gemeente te vormen met een hoge landschappelijke waarde.

De nieuwe gemeente wordt een gemeente met een groot grondgebied en telt ruim 28.000 inwoners.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2001

titel

Samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via