28.151

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2001 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel bevat de wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2001 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 20 december 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 87 van 21 februari 2002.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2001

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op: