Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.159

Wet instroomcijfers WAODit wetsvoorstel verplicht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) om jaarlijks het WAO-instroompercentage per (grote) werkgever openbaar te maken. Bij ministeriële regeling worden de categorieën van werkgevers aangegeven waarvan de instroomgegevens openbaar worden gemaakt en worden regels gesteld omtrent de wijze van openbaarmaking.

Doel is om werkgevers en werknemers inzicht te bieden in de WAO-instroom, opdat gericht activiteiten ondernomen kunnen worden ter voorkoming daarvan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 april 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2002 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 647 van 24 december 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 124 van 28 maart 2003.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 maart 2006 een brief (EK 28.159, A) van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een verslag van de werking van de wet ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

6 december 2001

titel

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via