28.189

Invoering bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geldDit wetsvoorstel wijzigt de Wet toezicht kredietwezen in verband met de implementatie van richtlijn 2000/46/EGPDF-document inzake elektronisch geld. Hiermee wordt een, op instellingen voor elektronisch geld toegesneden, systeem van bedrijfseconomisch toezicht ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op bestaande regelgeving voor bedrijfseconomisch toezicht op traditionele kredietinstellingen.

Met dit wetsvoorstel worden de ontwikkelingen op het gebied van elektronisch geld als nieuwe betalingsmogelijkheid gevolgd. De mogelijke voordelen van elektronisch geld, zoals efficiënter betalingsverkeer, gebruiksgemak en kostenbesparing kunnen alleen verwezenlijkt worden als consumenten vertrouwen hebben in elektronisch geld als een betrouwbaar betalingsmiddel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 330 van 27 juni 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 336 van 28 juni 2002.


Kerngegevens

ingediend

18 januari 2002

titel

Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten