Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.193

Scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigdenDit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden met een arbeidsverplichting.

Met dit voorstel kan een uitkeringsgerechtigde, die (nog) niet over de noodzakelijke kwalificaties beschikt, aanvullende scholing ontvangen. Deze scholing kan pas starten nadat is vastgesteld dat, ondanks aantoonbare inspanningen, nog geen passende arbeid is gevonden. De scholing moet gericht zijn op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt en moet het aanvaarden van passende arbeid bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 april 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 mei 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 298 van 24 juli 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 299 van 24 juli 2003.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2002

titel

Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via