28.232

Wijziging van enkele bedragen in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezitDit voorstel wijzigt de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit.

Per juli 2002 wordt een drietal bedragen uit de Huursubsidiewet, die bij de euroconversie per 1 januari 2002 technisch waren omgezet, nu afgerond op hele eurobedragen. Daarnaast wordt een aantal parameters in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit per 1 juli 2002 geïndexeerd en afgerond op hele eurocenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 maart 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 202 van 7 mei 2002.


Kerngegevens

ingediend

20 februari 2002

titel

Wijziging van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit (wijziging van enkele bedragen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van 1 juli 2002


Documenten

Filter op:
       
Filter op: