28.303

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2002 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel bevat de wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2002 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 393 van 25 juli 2002.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2002

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op: