28.339

Eigendom waterleidingbedrijvenDit wetsvoorstel geeft - vooruitlopend op de algehele herziening van de Waterleidingwet - uitvoering aan de motie-Feenstra (PDF-documentTK 26.700, nr. 8), waarin de regering wordt verzocht een wettelijke voorziening te treffen, zodat de aandelen van waterleidingbedrijven die drinkwater produceren en het daarna via het leidingnet distribueren, in overheidshanden blijven.

Het voorstel beperkt zicht tot het verzekeren van de overheidseigendom van waterleidingbedrijven en heeft uitsluitend betrekking op drinkwater.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 december 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 september 2004 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2002

titel

Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13