28.361

Uitbreiding toezicht effectenverkeerDit wetsvoorstel wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (23.874) en enkele andere wetten waardoor het toezicht op effecteninstellingen wordt uitgebreid naar verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en alle andere financiële instellingen in de ruimste zin van het woord die op de effectenmarkten actief zijn.

Met dit voorstel worden alle financiële instellingen op de genoemde terreinen onderworpen aan, zoveel mogelijk uniforme, gedragsregels, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan integer gedrag op de effectenmarkten

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 december 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 103 van 18 maart 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 482 van 27 november 2003.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2002

titel

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met uitbreiding van het effectentypisch gedragstoezicht naar alle financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten