28.403

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2001 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2001 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juli 2002 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 september 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 492 van 3 oktober 2002.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2002

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2001 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en met terugwerkende kracht tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op: