Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.489

Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsectorDit voorstel wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en beoogt een aanscherping van de verantwoordingsplicht en van de plicht tot informatieverstrekking van de zorgaanbieder jegens de toezichthouder: de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het wetsvoorstel brengt ten aanzien van twee bestaande verplichtingen (kwaliteits- en klachtenjaarverslag) een verscherping aan of opent daartoe de mogelijkheid, en introduceert daarnaast twee nieuwe verplichtingen die binnen de primaire taak van de IGZ liggen: het melden van calamiteiten en het melden van seksueel misbruik.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 april 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging van het Besluit houdende uitvoering van artikel 1 is opgenomen in Staatsblad 63 van 15 februari 2005.

De wet is opgenomen in Staatsblad 216 van 3 mei 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 297 van 16 juni 2005.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de Novelle Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (29.931) .


Kerngegevens

ingediend

23 juli 2002

titel

Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via