28.706

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2002 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel bevat de wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2002 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 december 2002 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 februari 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 83 van 4 maart 2003.


Kerngegevens

ingediend

2 december 2002

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

Filter op:
       
Filter op: