28.712

Novelle wijziging Belastingplan 2003 Deel IDeze novelle wijzigt het Belastingplan 2003 Deel I (28.607).

Het voorstel bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van het Belastingplan 2003 Deel I die het gevolg zijn van het najaarsoverleg van het kabinet met de sociale partners op 28 november 2002. De wijzigingen betreffen de lastenverlichting, de spaarloonregeling en de arbeidskorting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 december 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2002 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 616 van 19 december 2002.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met de wetsvoorstellen 28.607 en 28.608.


Kerngegevens

ingediend

4 december 2002

titel

Wijziging Belastingplan 2003 Deel I

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

9