28.837

Goedkeuring Europees-mediterrane Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en LibanonDit wetsvoorstel keurt het Euro-Mediterraan associatieverdrag met de Republiek Libanon goed (Trb. 2002, 143PDF-document en Trb. 2003, 141PDF-document). Door dit verdrag wordt een associatie tot stand gebracht tussen de EG en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Libanon anderzijds.

De sluiting van de Euro-Mediterrane associatieverdragen wordt voorzien in het kader van de versterking van het Middellandse-Zeebeleid van de Europese Unie dat begon in november 1995 met de Verklaring van Barcelona.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 oktober 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Wilders, ChristenUnie, SGP en LPF stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 597 van 29 november 2005.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2003

titel

Goedkeuring van de op 17 juni 2002 te Luxemburg totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds (Trb. 2002, 143 en Trb. 2003, 141)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De belangrijkste elementen van het verdrag zijn de bepalingen inzake:

  • een regelmatige politieke dialoog;
  • de geleidelijke totstandkoming van een vrijhandelszone, met inachtneming van de regeling in het kader van de Wereld Handelsorganisatie (WTO);
  • de versterking van de economische samenwerking in de breedste zin van het woord op terreinen die van belang zijn voor de betrekkingen tussen partijen;
  • sociale- en culturele samenwerking;
  • financiële samenwerking, houdende gepaste financiële maatregelen, bestemd om bij te dragen aan de Libanese inspanningen op het gebied van economische hervorming en aanpassing, alsmede ter verbetering van het welzijn van de Libanese bevolking;
  • verbintenissen en samenwerking op het gebied van de beperking van illegale immigratie, terug- en overname, rechtsstaat, bestrijding van drugs en het witwassen van geld;
  • eerbiediging van de mensenrechten en de democratische beginselen; dit vormt een essentieel onderdeel van het verdrag.


Documenten