28.972 (R1738)

Goedkeuring voor de toetreding van tien landen tot de Europese UnieDit voorstel van rijkswet regelt de goedkeuring door het Nederlandse parlement van het verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie.

De Nederlandse tekst van dit verdrag, dat op 16 april 2003 te Athene tot stand is gekomen, is gepubliceerd in het Tractatenblad (Trb. 2003, 74).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 februari 2004 zonder stemming aangenomen. Het voorstel werd behandeld tijdens het Europadebat, samen met de Staat van de Europes Unie (TK 29.201)PDF-document.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2003

titel

Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen en Protocollen (Trb. 2003, 74)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel 17 van de Tijdelijke referendumwet is niet van toepassing.
  • 3. 
    Indien over deze Rijkswet een referendum is gehouden en onherroepelijk is vastgesteld dat dit heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing als bedoeld in artikel 5 van de Tijdelijke referendumwet, is artikel 16, derde en vierde lid, van de Tijdelijke referendumwet van overeenkomstige toepassing.

Documenten