Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.987

Verlenging duur vergunning voor verhuur van woonruimte in leegstaande woningen en gebouwenDit wetsvoorstel verlengt in de Leegstandwet de duur van een vergunning voor verhuur van woonruimte in leegstaande woningen en gebouwen van maximaal drie jaar tot maximaal vijf jaar. Een vergunning voor tijdelijke verhuur kan verleend worden voor maximaal twee jaar en daarna telkens met één jaar verlengd worden tot in totaal maximaal vijf jaar.

Een vergunning voor tijdelijk verhuur is bestemd voor woningen die bestemd zijn voor afbraak of woningen die ingrijpend gerenoveerd zullen worden. Maar ook voor woonruimten in gebouwen als bejaarden- en ziekenhuizen, verpleegstersflats, hotels, kantoren en scholen, of voor koopwoningen die met langdurige leegstand te kampen hebben. Deze maatregelen kunnen leiden tot het terugdringen van het toenemende kamertekort onder studenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 1 februari 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 maart 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 135 van 22 maart 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 191 van 14 april 2005.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2003

titel

Wijziging van de Leegstandwet (verlenging duur vergunning voor verhuur van woonruimte in leegstaande woningen en gebouwen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu