29.225

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomenDit wetsvoorstel wijzigt de indicatiestelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Bij de indicatiestelling wordt bepaald of een persoon tot de doelgroep van de Wsw behoort (alle personen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap). De indicatiestelling wordt overgeheveld van de gemeente naar de Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI).

Dit wetsvoorstel moet onder andere de onafhankelijkheid van de uitvoering van de inspectie en een sluitende aanpak van reïntegratie waarborgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 april 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 325 van 13 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 424 van 2 september 2004.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2003

titel

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via